Afspaak maken

Haptotherapie

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie. Haptotherapie, is zinvol bij klachten of problemen waarin belemmeringen in het gevoelsleven een rol spelen. Voor alles waarvoor je naar een psycholoog kan gaan, kan je ook naar een haptotherapeut gaan. Wanneer er sprake is van een trauma is het raadzaam dat een psycholoog medebehandelaar is. 

Een aantal voorbeelden waarvoor mensen bij me komen:

  • lichamelijke klachten die niet (voldoende) reageren op andere therapievormen
  • onzekerheid of gevoelens van onrust
  • moeite hebben in het aangaan of onderhouden van contacten
  • het vrij willen komen uit beknellende relaties (familierelaties, werkrelaties, …)
  • moeite om jezelf te aanvaarden
  • moeite om grenzen aan te geven of op te komen voor je eigen belangen
  • moeite om bij jezelf te blijven in conflicten
  • moeite om intimiteit te ontvangen of te geven
  • het verwerken van ervaringen van verlies, schade of rouw

Je lichaam, dat een soort van “klankkast is van je gevoel”, vertelt je iets over je gevoelsleven. Door je meer bewust te zijn wat er in je leeft kan je dichter bij jezelf blijven. Zo kan je bij het maken van keuzes, naast je verstandelijke vermogens, ook je voelende vermogens inzetten. Samen kunnen ze als kompas dienen in de richting die je gaan wilt. Je bent dan meer authentiek in het contact met de ander.

Haptotherapie is een therapie waarbij het voelend ervaren centraal staat. Dat gaat door middel van ervaringsgerichte oefeningen. Daarin kan de aanraking, het letterlijk contact maken, je veel duidelijk maken. Wanneer je wordt (aan)geraakt, komt datgene aan de oppervlakte wat werkelijk in je leeft. Om met Ted Troost te spreken: “Het lichaam liegt nooit”. Zo wordt ´aan den lijve´ voelbaar gemaakt wanneer je blokkeert, jezelf terughoudt of jezelf verliest in het contact met de ander. In de therapie leer je al spelenderwijs hoe je wel bij jezelf kan blijven. Dé kracht van haptotherapie zit in het voelend ervaren. Daar waar we met woorden wel eens om de kern heen kunnen praten, vertelt het lichaam precies wat er zich in je gevoel afspeelt.