Haptotherapie

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie. Haptotherapie, is zinvol bij klachten of problemen waarin belemmeringen in het gevoelsleven een rol spelen. Een aantal voorbeelden van redenen waarom mensen bij me komen:

  • lichamelijke klachten die niet (voldoende) reageren op andere therapievormen
  • onzekerheid of gevoelens van onrust
  • moeite hebben in het aangaan of onderhouden van contacten
  • het vrij willen komen uit beknellende relaties (familierelaties, werkrelaties, …)
  • moeite om jezelf te aanvaarden
  • moeite om grenzen aan te geven of op te komen voor je eigen belangen
  • moeite om bij jezelf te blijven in conflicten
  • moeite om intimiteit te ontvangen of te geven
  • het verwerken van ervaringen van verlies, schade of rouw

Je lichaam, dat een soort van “klankkast is van je gevoel”, vertelt je iets over je gevoelsleven. Door je meer bewust te zijn wat er in je leeft kan je dichter bij jezelf blijven. Zo kan je bij het maken van keuzes, naast je verstandelijke vermogens, ook je voelende vermogens inzetten. Samen kunnen ze als kompas dienen in de richting die je gaan wilt. Je bent dan meer authentiek in het contact met de ander.