Afspaak maken

Haptonomie

Ik wil graag zijn wie ik ben

In de haptonomie staat het gevoelsleven van de mens centraal. Gevoelens en emoties spelen een hele belangrijke rol in de verbinding die we hebben met andere mensen en met de wereld om ons heen. De manier waarop je iets zegt, de uitdrukking op je gezicht, de wijze waarop je beweegt; je lichaam ‘zegt’ iets over je gevoel. Dat wat anderen in grote lijnen aan je buitenkant kunnen zien, dat kan jij aan de binnenkant, in je lijf, nog veel beter zelf voelen. Althans, als je daar ook bij stilstaat en er contact mee maakt. Dat is voor veel mensen echter niet vanzelfsprekend.
Heb jij geleerd om je bewust te zijn van je gevoelens en je emoties? Was daar ruimte voor, mocht jij jouw behoeftes en verlangens kenbaar maken en was daar ook een luisterend oor voor?

Gevoelens en emoties die niet goed geuit worden gaan zich vastzetten in je lichaam. Ze kunnen je zelfs op den duur belemmeren om vrij in het contact met de ander te staan. Je voelt je kwetsbaar, onzeker, of ‘klein’. Je durft je niet echt te openen en niet in vrijheid te zijn wie je werkelijk bent. Je raakt daardoor steeds meer het contact met jezelf kwijt.

Onze hersenen hebben een geheugen voor de dingen die we meegemaakt hebben. Daaraan kunnen we (terug)denken. Zo slaat het lichaam ook emoties op. Als we daarmee contact kunnen maken kunnen we die opnieuw voelen. Ons lichaam draagt herinneringen van ons gevoel in zich. Dat biedt de mogelijkheid om weer in verbinding te komen met vastzittende emoties. Door goed de signalen van je lichaam waar te nemen, te luisteren naar ‘de taal van het lichaam’ en via het lijf weer verbinding te maken met je (vergeten) geschiedenis. Door daar erkenning en uiting aan te geven kan je stappen zetten om meer jezelf te zijn in het contact met de ander.