Afspaak maken

Vereniging van Haptotherapeuten

Ik ben geregistreerd haptotherapeut bij de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH),
onder nummer 548-A.

“GZ-Haptotherapeut” is een wettelijk beschermde titel. De VVH ziet middels praktijkvisitaties, verplichte bij- en nascholingen, accreditaties, tuchtrecht en registratie toe op het handhaven van de kwaliteit in de beroepsuitoefening van de haptotherapie.

De haptotherapie positioneert zich in de eerstelijns gezondheidszorg, naast de (para-)medische beroepen en psychologische disciplines.

Op de site van de VVH kan je veel informatie vinden over haptotherapie en over de beroepsvereniging, zoals: